Domy Gotowe

Witamy w świecie ekodom!

 

Finansowanie

Budownictwo energooszczędne to nie tylko nowy trend w ostatnich latach- to głównie wymierne korzyści finansowe jakie powoduje.

Ważne by  energooszczędność budynku uwzględnić już w projekcie. Istotne jest, by zużywał mniej niż 70 kWh/m2/rok. Ważne jest nie tylko usytuowanie budynku na działce, czy bryła budynku i planowany układ pomieszczeń, ale także termoizolacja okienna i drzwiowa, system ogrzewania, system wentylacyjny oraz przegrody budowlane. Wszystko to powoduje, że eksploatacja budynku jest tańsza przy mniejszych stratach ciepła. Izolację termiczną ścian wg najnowszych standardów energooszczędności zapewnią nasze projekty domów w technologii drewnianego szkieletu prefabrykowanego.

Jak otrzymać wsparcie finansowe i na jakie działania jest ono przewidziane?

Organy państwowe i samorządowe umożliwiają inwestorom uzyskanie dofinansowania na wykorzystanie OZE- odnawialnych źródeł energii przy budowie domu oraz na działania proekologiczne.

Takim instrumentem finansowania jest obecnie kredyt preferencyjny Banku Ochrony Środowiska. Jego oprocentowanie wynosi nawet 2 % umożliwiając kredytobiorcy jednocześnie umorzenie połowy odsetek od kredytu. Środki pieniężne pochodzą z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a okres spłaty jest rozłożony na 8 lat.

Z kredytu preferencyjnego mogą być sfinansowane pompy ciepła ogrzewające dom ciepłem pobieranym z otoczenia np. z gruntu, zbiorników wodnych czy powietrza. Dotyczy to również kolektorów słonecznych, które zamieniają promienie słoneczne na ciepło. Kotły na paliwa odnawialne podlegają dopłacie. Paliwem odnawialnym jest drewno opałowe i jego odpady w postaci naturalnej. Biomasą może być również wiklina, słoma oraz wierzba. Ciepło w domu zapewni również kominek z płaszczem wodnym, który ogrzewa wodę do mycia i do instalacji CO.

Dodatkowo odnawialne źródła energii (kolektory i pompy) można będzie sfinansować z Powiatowego lub Gminnego Programu Ochrony Środowiska czy też z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Inwestorzy na obszarach wiejskich mają dodatkowo możliwość skorzystania z pożyczki z Fundacji Wspomagania Wsi na zakup kolektorów słonecznych.

Należy pamiętać, że pomoc przyznawana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska nie ma charakteru bezzwrotnej dotacji, a forma kredytu komercyjnego udzielanego przez BOŚ z możliwością dopłaty do oprocentowania na okres nie dłuższy niż 10 lat. W przypadku tego kredytu każdy proekologiczny charakter działania może być objęty dofinansowaniem, np. energooszczędne dachy, które zapewnia odpowiednia dyfuzja pary wodnej lub okna o podwyższonej izolacyjności cieplnej.